VZDUCHOTECHNIKA A REKUPERÁCIA

listok

V dôsledku stúpajúcich energetických nárokov sú obvodové

konštrukcie budov stále vzduchotesnejšie. Do každej novostavby a rekonštruovaného objektu musí byť preto podľa DIN 1946-6 zapracovaný koncept vetrania, ktorý garantuje nevyhnutnú výmenu vzduchu nezávislú od užívateľa, ktorá chráni pred vlhkosťou. Tým sa eliminuje vznik škôd na stavebných materiáloch a tiež riziko vysokých následných nákladov na opravy v rámci záruky. Tiež sa eliminujú zdravotné obmedzenia: škodlivé vplyvy na ľudí sa takto dajú vylúčiť.
Koncept vetrania, ako forma ochrany pred vlhkosťou v tepelne izolovaných budovách, sa v ideálnom prípade pretaví do podoby mechanického, riadeného vetrania, pretože otváranie okien okamžite zničí úsporu nákladov na kúrenie získanú veľkým úsilím. Rekuperačné systémy pre riadené vetranie obytných priestorov so spätným získavaním tepla zabezpečujú požadovanú výmenu vzduchu a popri tom redukujú náklady na kúrenie až o tretinu.